jushinjutsuJU SHIN JUTSU RYU

Traditionell jujutsu-stil, anpassad efter svensk lagstiftning

Både humant och effektivt
Ju Shin Jutsu är en form av jujutsu som utvecklats från Shin Shin Tan Ren Jutsu, en lära om fysiskt och psykiskt självförsvar. Ju Shin Jutsu Ryu började utvecklas som självförsvar i Sverige 1969 och registrerades som egen stil 1972 av grundaren Soke George Irénius. Det är en form av självförsvar där man med mjukhet, teknik och rutin, lär sig att övervinna styrka och snabbhet. En grundregel är att ge vika för att vinna.

Ju Shin Jutsu är en självförsvarsform där inga tekniker används för att skada den som angriper. Varje försvar har utformats och anpassats till svensk lagstiftning, för att utföras utan onödigt våld. Med ett minimum av styrka nås ett maximum av resultat. Ju Shin Jutsu är alltså en form av jujutsu som både är humant och effektivt.

Alla jujutsu-tekniker har japanskt ursprung, ingenting är ändrat. Vad går att ändra av det som provats ut under två tusen år. Den japanska terminologin har bibehållits för att framhålla ursprunget.

Tillkommit har juridik, som talar om vad jag får göra om någon angriper mig. Anatomi, talar om hur jag kan skadas, hur min motståndare kan skadas och vad man kan göra för att undvika att bli skadad eller att skada någon. Psykologi, ger kunskapen om hur vi fungerar i konfliktsituationer när vi blir arga och rädda. Med ökat självförtroende och självkännedom, vinner man trygghet och handlingskraft.

En strid är ju trots allt inte alltid fysisk. Meningen med träningen är att öka sin självkontroll, att kunna bedöma en situation och agera på bästa möjliga sätt utan att tillgripa våld. Och utsätts vi för våld så bör vi veta hur man avvärjer det.

S:t Eriks Budoklubb är hombu dojo (huvudklubb) för Ju Shin Jutsu Ryu.

Du kan besöka stilens hemsida:
Ju Shin Jutsu Ryu

samt våra systerklubbars hemsidor:
Karlskoga Budoklubb
Katrineholms Karateförening – Ju Shin Jutsu
Vetlanda Jujutsuklubb
Vingåkers Jiu-Jitsu Klubb
Visby Självförsvarsklubb
Mifuné - Örebro

©2024, sebk.nu