sebk_marcus+linnSJÄLVFÖRSVAR ANPASSAT EFTER SVENSK LAGSTIFTNING

Det är svårt att jämföra Ju-Shin-Jutsu-Ryu med andra budosystem som ofta är utformade med tanke på tävlingsverksamhet. Jujutsu är för oss ett självförsvar, inte en idrott. En verklig kamp behöver inte börja med en domare som ropar ”hajime” eller avslutas när en domare ropar ”ippon”. Även om Ju-Shin-Jutsu är ett självförsvar går det inte ut på att besegra andra, det handlar istället om hur du undviker att bli besegrad.

Slår man upp jujutsu (eller jiujitsu som det stavades förr) i ett gammalt uppslagsverk står det som regel – jujutsu bygger på principen att vinna genom att ge vika.

Möt aldrig kraft med kraft. Fokusera istället på tekniken och nyttja angriparens rörelse och styrka till egen fördel. De självförsvarstekniker vi tränar har japanskt ursprung och har utvecklats under två tusen år. Du lär dig alltså ett mjukt och dynamiskt självförsvar som även är användbart på någon som är större och starkare än du själv. Den som inte kan övermannas, kan överlistas.

Teknikerna är utvalda och formade efter de juridiska regler som gäller i vårt samhälle. I träningen övar vi försvar mot alla typer av angrepp du kan tänka dig. Främst används arm-, ben-, höft-, skulder- och balanstekniker. Teknikerna är humana och effektiva. Slag och spark används endast som distraktion på högre grader och då som komplement till de mjuka teknikerna.

Ett av målen med att träna självförsvar är att inte hamna i situationer där du blir tvungen att använda det.

©2024, sebk.nu