logoVERKSAMHETEN SANKT ERIKS BUDOKLUBB

  1. Bildades 1957 under namnet Svenska Judoklubben
  2. Döpt efter Stockholms skyddshelgon Sankt Erik.
  3. Är en ideell idrottsförening.
  4. Bedriver sin verksamhet på S.M.A.C i Stockholm.
  5. Har ca 40 aktiva medlemmar: vuxna, barn och ungdomar.
  6. Är medlem i Svenska Budo & Kampsportsförbundet, Stockholm/Gotlands Budo och Kampsportsförbund, Svenska Jujutsufederationen samt Riksidrottsförbundet.
  7. Är Hombu Dojo (huvudklubb), med ett antal i Sverige verksamma systerklubbar som alla tränar Ju Shin Jutsu Ryu.
  8. Försäkrar sina medlemmar via Riksidrottsförbundet.
  9. Föreningens stadgar återfinns här.
  10. Organisationsnummer: 802008-4177

Sankt Eriks Budoklubb bedriver sin verksamhet på Södermalm där klubben behåller sin suveränitet och profil. Verksamheten med självförsvarsträning, genom traditionell Ju Jutsu, bedrivs med separata barn- och ungdomsgrupper samt nybörjargrupper och avancerad träning för vuxna under ledning av stilen Ju Shin Jutsu Ryus främsta instruktör Soke Anders Irénius, son och efterträdare till grundaren Soke George Irénius.

Varken styrelse eller instruktörer arvoderas, allt arbete sker ideellt.

Håkan Dahlberg
Ordförande
Peter Lindström
Sekreterare

SANKT ERIKS BUDOKLUBBS STYRELSE

 

Ordförande: Håkan Dahlberg
Vice ordförande: Hampus Stiernborg
Sekreterare: Peter Lindström
Kassör: Roger Tuomenoksa
Ledamot: Daniel Norrby
Suppleant: Iris Elmér
Teknisk rådgivare (adjungerad): Anders Irénius

©2023, sebk.nu