logoVERKSAMHETEN SANKT ERIKS BUDOKLUBB

  1. Bildades 1957 under namnet Svenska Judoklubben
  2. Döpt efter Stockholms skyddshelgon Sankt Erik.
  3. Är en ideell idrottsförening.
  4. Bedriver sin verksamhet på S.M.A.C i Stockholm.
  5. Har ca 40 aktiva medlemmar: vuxna, barn och ungdomar.
  6. Är medlem i Svenska Budo & Kampsportsförbundet, Stockholm/Gotlands Budo och Kampsportsförbund, Svenska Jujutsufederationen samt Riksidrottsförbundet.
  7. Är Hombu Dojo (huvudklubb), med ett antal i Sverige verksamma systerklubbar som alla tränar Ju Shin Jutsu Ryu.
  8. Försäkrar sina medlemmar via Riksidrottsförbundet.
  9. Föreningens stadgar återfinns här.
  10. Organisationsnummer: 802008-4777

Sankt Eriks Budoklubb är efter åtta år på Svea Kampsportcenter åter tillbaka på Södermalm där klubben behåller sin suveränitet och profil. Verksamheten med självförsvarsträning, genom traditionell Ju Jutsu, bedrivs med separata barn- och ungdomsgrupper samt nybörjargrupper och avancerad träning för vuxna under ledning av stilen Ju Shin Jutsu Ryus främsta instruktör Soke Anders Irénius, son och efterträdare till grundaren Soke George Irénius.

Varken styrelse eller instruktörer arvoderas, allt arbete sker ideellt.

Hakan_153x230
Håkan Dahlberg
Ordförande
Peter_258x387
Peter Lindström
Sekreterare

SANKT ERIKS BUDOKLUBBS STYRELSE

Ordförande: Håkan Dahlberg
Vice ordförande: Johan Säisä
Sekreterare: Peter Lindström
Kassör: Kerstin Holm
Ledamot: Monica Jörnby
Suppleant: Vicky Swahn
Suppleant: Liv Roos
Suppleant: Daniel Norrby
Teknisk rådgivare (adjungerad): Anders Irénius

©2019, sebk.nu