KLUBBENS INSTRUKTÖRER

Att vara huvud- eller hjälpinstruktör, är inte bara inspirerande, det ger även en ökad chans till fördjupade insikter om teknikerna. De kunskaper som vi själva har fått vill vi dessutom gärna dela med oss av. Bland våra instruktörer återfinns stor erfarenhet, inte minst genom många års träning och instruerande men också genom erhållna certifieringar genom bland annat Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Vi vill också uppmärksamma att Soke Anders "Baloo" Irénius tilldelats Stockholms Stads Ungdomsledarstipendium 2013. Januari 2015 erhöll även Anders Irénius en 8 Dan gradering från Japan (läs mer).

Anders "Baloo" Irénius
Soke

Huvudinstruktör

Marcus Press
5 Dan - Kyoshi

Instruktör för vuxna - alla grader

Daniel Norrby
5 Dan - Renshi

Instruktör för vuxna - alla grader

Roger Tuomenoksa
1 Kyu

Instruktör för knattar och juniorer

Peter Söderqvist
1 Dan

Hjälpinstruktör knattar och juniorer

Lucas Björklund
2 Dan

Hjälpinstruktör för knattar och juniorer

Hampus Stiernborg
1 Dan

Hjälpinstruktör för knattar och juniorer

Iris Elmér
3 Kyu

Hjälpinstruktör för knattar och juniorer.

Håkan Dahlberg
2 Dan

Instruktör för juniorer och vuxna

©2024, sebk.nu