KLUBBENS INSTRUKTÖRER

Att vara huvud- eller hjälpinstruktör, är inte bara inspirerande, det ger även en ökad chans till fördjupade insikter om teknikerna. De kunskaper som vi själva har fått vill vi dessutom gärna dela med oss av. Bland våra instruktörer återfinns stor erfarenhet, inte minst genom många års träning och instruerande men också genom erhållna certifieringar genom bland annat Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Vi vill också uppmärksamma att Soke Anders "Baloo" Irénius tilldelats Stockholms Stads Ungdomsledarstipendium 2013. Januari 2015 erhöll även Anders Irénius en 8 Dan gradering från Japan (läs mer).

Baloo_153x230
Anders "Baloo" Irénius
Soke

Instruktör för vuxna samt knattar och juniorer - alla grader

Marcus_153x230
Marcus Press
5 Dan - Kyoshi

Instruktör för vuxna - alla grader

Danne_153x230
Daniel Norrby
4 Dan - Renshi

Instruktör för vuxna - alla grader

Vicky Swahn
3 Dan - Renshi

Instruktör för vuxna - alla grader

Roger Tuomenoksa
1 Kyu

Instruktör för knattar och juniorer

Lucas Björklund
1 Kyu

Hjälpinstruktör för knattar och juniorer

Kei Duke Bergman
1 Kyu

Hjälpinstruktör för vuxna nybörjare samt knattar och juniorer

©2019, sebk.nu