JUNIOR- OCH KNATTEVERKSAMHET

– specialanpassade tekniker för barn

Barn och ungdomar
S:t Eriks Budoklubb erbjuder träning för barn från och med den termin de fyller 7 år och juniorträning för ungdomar mellan 10-14 år. Är du äldre än så är du välkommen att träna i vuxengruppen.

Träningen i knatte- och juniorgrupperna är speciellt anpassade för barns fysionomi för att undvika belastningar i hand- och armleder.

Barnen och ungdomarna får lära sig självförsvar, träna sin motorik, brottas lätt och leka med sina kamrater.

Vi fäster stor vikt vid att barnen lär sig ta ansvar, respektera varandra och att vara bra förebilder. Att träna jujutsu på barnens nivå stärker deras självförtroende, ger kunskaper och insikter som de har med sig hela livet.

©2024, sebk.nu